Ms. Janina San Miguel, Binibining Pilipinas World 2008

The Q&A Binibining Pilipinas 2008 Pageant

Wala na ba silang makuha na ibang qualified candidate?

  • Top Clicks

    • None